Skip to main content

Аўдыё

Вершы для праекта "Літрадыё", 2015

Чараўніца ў бутэльцы з зялёнага шкла...
Гарбата гарачая, даўкая...
Цвітуць апенькамі грыбовішчы...
Я — частка той шэрай масы...
Калі былая крыўда стане...
Намярзае на ветры лёска...
Прасека
Старыя хаты касавурацца...
Ляці, валавока!

Запісы 2011-2012

А. Арцёмаў, "Цемра шыбы залепіць..." (чытае Віктар Шніп, 2012)
Пераклад верша Эдгара По "Гімн" (2011)